ΔΙΟΙΚΗΣΗ TΗΣ IDEAL HOLDINGS

Παναγιώτης Βασιλειάδης
Διευθύνων Σύμβουλος

Σάββας Ασημιάδης
Οικονομικός Διευθυντής

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λάμπρος Παπακωνσταντίνου
Πρόεδρος
(Μη εκτελεστικό Μέλος)

Παναγιώτης Βασιλειάδης
Διευθύνων Σύμβουλος
(Εκτελεστικό μέλος)

Σάββας Ασημιάδης
Σύμβουλος
(Εκτελεστικό μέλος)

Νέλλη (Ελένη) Τζάκου – Λαμπροπούλου
Αντιπρόεδρος
(Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος)

Ιωάννης Αρτινός
Σύμβουλος
(Μη Εκτελεστικό

μέλος)

Γεώργιος Διάκαρης
Σύμβουλος

(Μη εκτελεστικό

μέλος)

Μαρίνα Εφραίμογλου 
Σύμβουλος
(Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος)

Αναστασία Δρίτσα 
Σύμβουλος

(Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος)

Παναγιώτης Κανελλόπουλος 
Σύμβουλος

(Μη εκτελεστικό μέλος)