Εταιρική Δομή

Μέσω της εταιρικής δομής και διακυβέρνησής της, η IDEAL Holdings επιδιώκει να θέτει τα θεμέλια ενός βιώσιμου επιχειρείν για την ίδια και τις συμμετοχές της με απώτερο σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους επενδυτές της.

Επωνυμία

Χώρα Εγκατάστασης

Ποσοστό Συμμετοχής

ΜΗΤΡΙΚΗ

   

IDEAL HOLDINGS A.E.

ΕΛΛΑΔΑ

 

ΑΜΕΣΕΣ

   

BYTE COMPUTER ABEE

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ AE

ΕΛΛΑΔΑ

99,92%

S.I.C.C. HOLDING LTD

ΚΥΠΡΟΣ

100,00%

ΕΜΜΕΣΕΣ

   

ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

COLEUS PACKAGING PROPRIETARY LTD

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

74,99%

ADACOM CYBER SECURITY CY Ltd

ΚΥΠΡΟΣ

99,92%

I-DOCS ENTERPRISE SOFTWARE LTD

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

100,00%

METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ

100,00%

                     

                     

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies