Σχετικά με εμάς

Η IDEAL Holdings είναι μια εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία συμμετοχών με την φιλοσοφία ενός Private Equity. Ακολουθώντας μια πειθαρχημένη επιχειρηματική προσέγγιση, επενδύει σε εταιρείες με προοπτικές και εξωστρεφή προσανατολισμό, παρέχοντας τεχνογνωσία και νέες επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες που δίνουν αξία και επιταχύνουν την ανάπτυξη.

Οι συμμετοχές της IDEAL Holdings σήμερα εστιάζονται στον χώρο της Βιομηχανίας μέσω των Astir Vitogiannis, και Coleus Packaging, κορυφαίους διεθνώς κατασκευαστές μεταλλικών πωμάτων και της Πληροφορικής μέσω των ΒΥΤΕ στην ολοκλήρωση συστημάτων πληροφορικής & ανάπτυξης λογισμικού, ADACOM & Netbull σε υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας, Παρακολούθησης Συμβάντων μέσω SOC & Υπηρεσιών Εμπιστοσύνη, iDOCS στην εξειδικευμένη αγορά του Enterprise Output Management, και IDEAL Technology, στην διανομή προιόντων τεχνολογίας.

Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης, Κυβερνοασφάλειας & Διευρυμένες Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Ασφάλειας Πληροφοριών

Η IDEAL Holdings μέσω της ADACOM σε Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο, δραστηριοποιείται στην αγορά υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπογραφών και λύσεων κυβερνοασφάλειας. Η ADACOM διαθέτοντας μια μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων και μηχανικών ασφάλειας πληροφοριών με βαθιά τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία στον τομέα της ψηφιακής υπογραφής και της προστασίας ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά οργανισμούς και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους για την επιτυχημένη εφαρμογή των παραπάνω λύσεων, παρέχοντας υπηρεσίες, ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης προσαρμοσμένες στις εκάστοτε επιχειρηματικές απαιτήσεις των πελατών της.

H ADACOM είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000, ISO 27001:2005 & ISO 22301:2019, για τις υπηρεσίες υποδομής δημοσίου κλειδιού και ασφάλειας πληροφοριών ενώ παράλληλα οι υποδομές και ορισμένοι εκ των στελεχών της είναι διαβαθμισμένοι κατά EUSecret & NATOSecret.  Τέλος η ADACOM προχώρησε το 2019 σε επένδυση για την δημιουργία Secure Operation Center,  μέσα από την οποία παρέχονται υπηρεσίες Managed Security Services προς τους πελάτες της.

Η ADACOM, μέσω της εξαγοράς της NETBULL, παρέχει πλέον ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο διαχειριζόμενων υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση απειλών σε πραγματικό χρόνο (RTTM) 24×7
  • Διαχειριζόμενη ανίχνευση & απόκριση (MDR) σε τελικά σημεία
  • Ανίχνευση και απόκριση απειλών για συστήματα ICS/SCADA σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
  • Έγκαιρη προειδοποίηση με την χρήση συστήματος με εκτεταμένη ευφυή πλατφόρμα απειλών
  • Διαχειριζόμενη εκτεταμένη ανίχνευση και απόκριση (XDR) βασισμένη σε τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης

Όλες οι Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Ασφάλειας παρέχονται από την ομάδα του Netbull SOC (nSOC), ενός ιδιόκτητου Επιχειρησιακού Κέντρου Ασφάλειας, στην καρδία του οποίου βρίσκεται η πλατφόρμα διαχείρισης απειλών, που καλείται Netbull eASIS, μια βραβευμένη πλατφόρμα που βασίζεται σε λύση Διαχείρισης Πληροφοριών και Συμβάντων Ασφαλείας (SIEM) και ολοκληρωμένη με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τον γρηγορότερο εντοπισμό και απόκριση σε περιστατικά ασφαλείας.

netbull

netbull

Ανάπτυξη και υπηρεσίες λογισμικού

Η IDEAL Holdings, μέσω της της δραστηριότητας ανάπτυξης λογισμικού iDOCS,  διαθέτει μια πλήρως καταρτισμένη ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού που έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων λογισμικού.

Στα πλαίσια αυτά έχει αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων καλύπτοντας σημαντικές ανάγκες των επιχειρήσεων σχετικές με την επικοινωνία με τους πελάτες, αλλά και πλήθος άλλων εφαρμογών όπως Smart PIN delivery, Alerts, E-invoices κ.α.

Διανομή λευκών οικιακών συσκευών, προϊόντων πληροφορικής και διανομή εξειδικευμένων προϊόντων λογισμικού

Μέσω της θυγατρικής της IDEAL ELECTRONICS αντιπροσωπεύει, διανέμει και υποστηρίζει στην Ελλάδα:

  1. Λευκές Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές αναγνωρισμένων μαρκών (Faber, Brandt, CLEA),
  2. Προϊόντα Τεχνολογίας όπως Laptops Dynabook – Toshiba, σκληρούς δισκους Toshiba, SUMUP POS και
  3. Προϊόντα λογισμικού κυβερνοασφάλειας, δικτύωσης, τηλεφωνικά κέντρα και λοιπό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών διεθνών οίκων όπως Alcatel-Lucent, Fortinet, Kaspersky, Forcepoint.

Τα προϊόντα αυτά διατίθενται κυρίως μέσω δικτύου καταστημάτων λιανικής και εξειδικευμένων συνεργατών.

Περισσότερες πληροφορίες

Ιστορική αναδρομή

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό συμβούλιο &
Διοίκηση της IDEAL Holdings

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ