Στοιχεία Μετοχής

Κλάδος / Υποκλάδος
Τεχνολογία / Υλικό Υπολογιστών
Κατηγορία
Κύρια Αγορά
Τύπος
Κοινή Μετοχή
Αγορά Αξιών
Χρηματιστήριο Αθηνών
Αριθμός Μετοχών
48.003.921
Ημερομηνία Εισαγωγής
9 Αυγ 1990
Τιμή Μετοχής
ΙΝΤΕΚ
6,12
0,33 % stock down
04/12/2023
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ:
293.783.996,52

Συμμετοχή σε Δείκτες

ΔΤΧ
FTSEEGTI
ATHEX ESG
ASIP
ΓΔ
ΔΟΜ
FTSEM
ΣΑΓΔ
FTSEA
Συμμετοχή σε Δείκτες - Ελληνικοί Κωδικοί

ΔΤΧ - FTSE/X.A. Τεχνολογία, FTSEEGTI - FTSE/X.A. Διεθνούς Δραστηριοποίησης, ATHEX ESG - Δείκτης ATHEX ESG, ASIP - Δείκτης ΑΤΗΕΧ Select Plus, ΓΔ - Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α., ΔΟΜ - Δείκτης Όλων των Μετοχών, FTSEM - FTSE/X.A. Mid Cap, ΣΑΓΔ - Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη, FTSEA - FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς

Σύμβολα

OASIS
INTEK
Bloomberg Tickrer
INTEK GA
Reuters Ticker
IDEr.AT