Στοιχεία Μετοχής

Κλάδος / Υποκλάδος
Τεχνολογία / Υλικό Υπολογιστών
Κατηγορία
Κύρια Αγορά
Τύπος
Κοινή Μετοχή
Αγορά Αξιών
Χρηματιστήριο Αθηνών
Αριθμός Μετοχών
48.003.921
Ημερομηνία Εισαγωγής
9 Αυγ 1990
Τιμή Μετοχής
ΙΝΤΕΚ
5,88
2,00 % stock down
11/06/2024
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ:
282.263.055,48

Συμμετοχή σε Δείκτες

FTSEM
HELMSI
ATHEX ESG
FTSE TT
ΓΔ
ΔΟΜ
ΣΑΓΔ
FTSEA
Συμμετοχή σε Δείκτες - Ελληνικοί Κωδικοί

FTSEM - FTSE/X.A. Mid Cap, HELMSI - Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap, ATHEX ESG - Δείκτης ATHEX ESG, FTSE TT - FTSE/ATHEX Τεχνολογία & Τηλεπικοινωνίες, ΓΔ - Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α., ΔΟΜ - Δείκτης Όλων των Μετοχών, ΣΑΓΔ - Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη, FTSEA - FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς.

Σύμβολα

OASIS
INTEK
Bloomberg Tickrer
INTEK GA
Reuters Ticker
IDEr.AT