Στοιχεία Μετοχής

Κλάδος / Υποκλάδος
Τεχνολογία / Υλικό Υπολογιστών
Κατηγορία
Κύρια Αγορά
Τύπος
Κοινή Μετοχή
Αγορά Αξιών
Χρηματιστήριο Αθηνών
Αριθμός Μετοχών
40.134.921
Ημερομηνία Εισαγωγής
9 Αυγ 1990
Τιμή Μετοχής
ΙΝΤΕΚ
4,98
0,80 % stock down
01/06/2023
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ:
199.871.906,58

Συμμετοχή σε Δείκτες

ΓΔ
FTSEM
FTSEA
ASI
ΔΤΧ
ΣΑΓΔ
ΔΟΜ
Συμμετοχή σε Δείκτες - Ελληνικοί Κωδικοί

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. (ΓΔ), FTSE/XA Δείκτης Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (FTSEM), FTSE/XA Δείκτης Αγοράς (FTSEA), ASI Δείκτης Select (ASI), Δείκτης Τεχνολογίας (ΔΤΧ), Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη (ΣΑΓΔ), Δείκτης ATHEX Select (ASI), Δείκτης Όλων των Μετοχών (ΔΟΜ)

Σύμβολα

OASIS
INTEK
Bloomberg Tickrer
INTEK GA
Reuters Ticker
IDEr.AT