Οικονομική
Ενημέρωση

Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις

Ανακαλύψτε την πιο πρόσφατη Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Ideal Holdings.

Annual Reports

Οικονομικές Καταστάσεις Συμμετοχών

Ανακαλύψτε τις πιο πρόσφατες Οικονομικές Καταστάσεις των Συμμετοχών μας.

Statements
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies