Οικονομική
Ενημέρωση

Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις

Ανακαλύψτε την πιο πρόσφατη Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Ideal Holdings.

Annual Reports

Οικονομικές Καταστάσεις Συμμετοχών

Ανακαλύψτε τις πιο πρόσφατες Οικονομικές Καταστάσεις των Συμμετοχών μας.

Statements

Παρουσιάσεις σε Οικονομικούς Αναλυτές

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις Παρουσιάσεις της IDEAL Holdings Α.Ε. προς τους Οικονομικούς Αναλυτές.

Portfolio Participation
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies