ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Οικονομική Ενημέρωση

Ενημερωθείτε για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της IDEAL Holdings και των Συμμετοχών της.

Μάθετε Περισσότερα

Μετοχή

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη τρέχουσα τιμή της μετοχής. Ο κωδικός ΟΑΣΗΣ των μετοχών της εταιρείας είναι ΙΝΤΕΚ. Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται  στην κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

ID
5,88
2,00 % stock down
11/06/2024
CAPITALIZATION:
282.263.055,48

Ενημέρωση Μετόχων

Ενημερωθείτε για τις Γενικές Συνελεύσεις και τα Δικαιώματα και τις Υποχρεώσεις των βασικών μετόχων.

G Meeting

Επενδυτικά Νέα

Επικοινωνία IR

Η συνεχόμενη ροή πληροφόρησης, για το παρόν αλλά και τις προοπτικές της Εταιρείας, στο επενδυτικό κοινό συμβάλλει στο χτίσιμο μακροχρόνιας σχέσης και μακροπρόθεσμα στη μεγιστοποίηση της οικονομικής αξίας της εταιρείας και των μετόχων της.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies