Κέντρο Τύπου

Νέα & Ανακοινώσεις

11/04/2022 | Νέα, ADACOM

Η ADACOM έλαβε την πιστοποίηση ISO 37001:2016 «Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας» (Anti-bribery management system)

Στις αρχές Μαρτίου πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προβλεπόμενη επιθεώρηση της ADACOM προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης ISO 37001:2016 «Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας» (Anti-bribery management system). Η πιστοποίηση ISO 37001:2016 καθορίζει μία σειρά μέτρων που βοηθούν τους οργανισμούς να προλαμβάνουν, ανιχνεύουν και αντιμετωπίζουν

Άρθρα Ενδιαφέροντος

Gallery Πολυμέσων

Ανακαλύψτε την IDEAL Holdings μέσα από τις εικόνες. 

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies