Οι νέες διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού και οι τεχνολογίες ανοικτού κώδικα, έχουν μετασχηματίσει το τοπίο της ασφάλειας των ψηφιακών υποδομών για τις επιχειρήσεις μετατοπίζοντας σημαντικό μέρος της ευθύνης της ασφάλειας στην πλευρά των προγραμματιστών.

Αυτή η μετατόπιση της ασφάλειας αντικατοπτρίζεται στην ενσωμάτωση και εναρμόνιση των διαδικασιών ασφαλείας με τις ταχείς διαδικασίες ανάπτυξης και λειτουργίας (DevOps) των εφαρμογών. Η υλοποίηση διαδικασιών DevSecOps, όπως ονομάζεται το νέο μοντέλο, και η συμπερίληψη μέτρων ασφαλείας στον κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμικού (SDLC) από το πρώτο βήμα, είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους τους οργανισμούς.

Ευέλικτες πρακτικές και ασφάλεια

Οι ευέλικτες πρακτικές στην ανάπτυξη και λειτουργία των εφαρμογών, υποχρεώνουν τη σταδιακή δημιουργία νέων δυνατοτήτων, την ταχύτητα παράδοσης και ανάπτυξης και την ταχεία ανταπόκριση στις αλλαγές. Η δημιουργία μικρών παραδοτέων οδηγεί σε ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης λογισμικού, σε τακτά, σταθερά χρονικά διαστήματα.

Δυστυχώς, δίνοντας προτεραιότητα στην κυκλοφορία νέων εκδόσεων με νέα χαρακτηριστικά, η ασφάλεια συχνά παραμελείται. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ομάδες ανάπτυξης λογισμικού, αντιλαμβάνονται την ύπαρξη θεμάτων ευπάθειας ασφαλείας κατά τη διάρκεια των τελικών ελέγχων και αφού έχει ολοκληρωθεί όλο το έργο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δαπανηρές και χρονοβόρες καθυστερήσεις στην παράδοση.

Τα containers ως λύση στο δίλημμα “ταχύτητα ή ασφάλεια”

Η εκτεταμένη χρήση των containers και της τεχνολογίας των μικρο-υπηρεσιών φαίνεται ότι αποτελεί τη λύση για ασφαλή και ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού. Τα containers “συσκευάζουν” μια εφαρμογή μαζί με όλες τις εξαρτήσεις της με τη μορφή εικόνας, επιτρέποντας τη φορητότητα σε οποιοδήποτε λειτουργικό περιβάλλον. Οι ομάδες ανάπτυξης λογισμικού διαχωρίζουν τα προγράμματα σε τμήματα που ενσωματώνονται σε containers και επιτρέπουν την ανάπτυξη και τον έλεγχο σε προσομοιωμένα περιβάλλοντα, που μιμούνται σε μεγάλο βαθμό το τελικό περιβάλλον παραγωγής.

Η τεχνολογία των containers συντελεί στην υλοποίηση διαδικασιών DevSecOps μέσω της υλοποίησης γρήγορων, επαναλαμβανόμενων κύκλων ανάπτυξης και λειτουργίας εφαρμογών, εντός ενός ασφαλούς πλαισίου.. Τα containers είναι αμετάβλητα και  δεν επιδιορθώνονται ποτέ στο χρόνο εκτέλεσης, μετατοπίζοντας τους ελέγχους ασφαλείας προς τα “αριστερά”, δηλαδή, στον κύκλο ανάπτυξης του λογισμικού. Επειδή οι ενημερωμένες εικόνες container μπορούν να ελεγχθούν διεξοδικά πριν από την ανάπτυξή τους, υπάρχει μικρότερη πιθανότητα εισαγωγής ενός σφάλματος ασφαλείας στη φάση της παραγωγής.

Με άλλα λόγια, τα containers δημιουργούν ένα περιβάλλον που συμβάλλει στην αύξηση της συνέπειας και την προβλεψιμότητα του φόρτου εργασίας των προγραμματιστών, των επιχειρήσεων και της ασφάλειας, διευκολύνοντας την ομαλότερη συνεργασία μεταξύ όλων όσων εμπλέκονται στη συνεχή παράδοση εφαρμογών.

Επιπλέον, οι κακόβουλοι “δράστες”, είναι πιο δύσκολο να μεταβάλλουν την υποδομή των containers. Τα containers είναι από τη φύση τους εφήμερες δομές. Εάν οι επιτιθέμενοι προσπαθήσουν να εγκαταστήσουν κακόβουλο κώδικα μέσα σε ένα περιβάλλον containers, αυτός θα καταστραφεί στην επόμενη ενημέρωση της έκδοσης του container.

Επίλογος

Βέβαια, όπως οτιδήποτε άλλο στον ψηφιακό κόσμο, τα containers παρουσιάζουν και αυτά προκλήσεις στην εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τους. Τέτοιες προκλήσεις είναι η ταυτοποίηση όλων των χρησιμοποιούμενων containers, η χρήση «μολυσμένων» ή παραποιημένων εικόνων, η απεριόριστη επικοινωνία μεταξύ των containers, και η απομόνωση των containers από τις πλατφόρμες που τα φιλοξενούν ώστε να αποφευχθεί η διασπορά μιας ενδεχόμενης επίθεσης.

Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληθώρα εργαλείων διαχείρισης (π.χ. Kubernetes) και ασφάλειας των containers προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους και να επωφεληθούν από τις δυνατότητες αυτών, ώστε η ασφάλεια να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεχούς παράδοσης, και όχι κάτι που εξετάζεται μετά την ανάπτυξη του λογισμικού στην παραγωγή.

Είτε αυτά τα containers βρίσκονται στις εγκαταστάσεις ενός οργανισμού είτε στο σύννεφο, η ADACOM μπορεί να παρέχει μέσω ολοκληρωμένης πλατφόρμας και υπηρεσιών:

  • Ορατότητα
  • Διαχείριση ευπαθειών
  • Συμμόρφωση
  • Τμηματοποίηση Δικτύου
  • Δημιουργία Προφίλ Κινδύνου
  • Διαχείριση Διαμόρφωσης
  • Ανίχνευση Απειλών
  • Αντιμετώπιση Συμβάντων

σε αυτό τον καινούριο και δυναμικά εξελισσόμενο χώρο της εποχής του ψηφιακού μετασχηματισμού.