ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
04. 05. 2023 | Νέα, i-DOCS, Άρθρα Ενδιαφέροντος

i-DOCS: Σε τροχιά Οικονομικής και Τεχνολογικής ανάπτυξης και το 2022

Infographic 2022 White

H ανοδική πορεία της i-DOCS, δραστηριότητα της IDEAL Holdings στο χώρο της ανάπτυξης λογισμικού, συνεχίστηκε και το 2022, ως άμεση συνέπεια των κινήσεων της Διοίκησης της εταιρίας, τόσο σε Οργανωτικό και λειτουργικό όσο και σε Εμπορικό επίπεδο.

 Η χρονιά έκλεισε με περαιτέρω αύξηση του τζίρου 16% (σε σχέση με το 2021) και αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς 69 σημαντικά έργα σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε 7 χώρες κυρίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής και Δυτικής Ευρώπης, αποτελώντας επιλογή και σημείο αναφοράς μέρους των επενδύσεων των μεγάλων Οργανισμών του χώρου των Τραπεζών, Τηλεπικοινωνίων και Ενέργειας - και όχι μόνο - με τους οποίους συνεργαζόμαστε στην πορεία του Ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Σημαντική ήταν και η ενδυνάμωση του έμψυχου δυναμικού της εταιρίας τόσο στην Τεχνική όσο και στην Εμπορική διεύθυνση και το Marketing. Η εταιρία εξακολουθεί να ενισχύεται με νέα στελέχη με σκοπό να συμβάλλουν στην στρατηγική ανάπτυξης η οποία έχει εκπονηθεί και είναι σε πλήρη εξέλιξη, για τη δεκαετία 2020-2030.

Συνεχίζοντας δυναμικά, η εταιρία διεύρυνε το ποσοστό των εγκατεστημένων λύσεων στο Cloud οι οποίες παρέχονται στους πελάτες ως SaaS καταλαμβάνοντας έτσι το 22% της εγκατεστημένης βάσης (σε σύγκριση με το 78% των on-premise εγκαταστάσεων) με αυξημένη προοπτική περαιτέρω διεύρυνσης τα επόμενα χρόνια τόσο στους υπάρχοντες όσο και σε νέους πελάτες.

Σε ότι αφορά το πλάνο πιστοποιήσεων, αξίζει να αναφερθεί ότι ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της εταιρίας  για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015, σε συνέχεια της πιστοποίησης κατά ISO 27001:2013 η οποία ολοκληρώθηκε το 2021, ενώ είναι σε εξέλιξη δύο ακόμα πιστοποιήσεις, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Το οικοσύστημα των i-DOCS CCM λύσεων λογισμικού, συνθέτουν τα προϊόντα i-DOCS Output Management, i-DOCS PostmatiX e-mail dispatcher, i-DOCS SegmatiX Campaign management και i-DOCS Smart Bill όπου εμπεριέχονται καινοτόμα στοιχεία σε σχέση με τις λύσεις του ανταγωνισμού, όπως η υλοποίηση σε πολλαπλούς κόμβους (clusters) για τον παραλληλισμό των προγραμματισμένων εργασιών, η χρήση εξειδικευμένης (proprietary) τεχνολογίας κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και μεταδεδομένων, η δυνατότητα versioning των εγγράφων ώστε αυτά να έχουν την δυνατότητα να ανακτηθούν στην ίδια ακριβώς κατάσταση στην οποία ήταν τη στιγμή της δημιουργίας τους, η ενσωμάτωση λύσεων Data Analytics για την ανάλυση των δεδομένων αποστολής εγγράφων ή συνδέσμων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κοκ.

Παράλληλα, τα οφέλη των λύσεων της i-DOCS είναι η προσωποποιημένη επικοινωνία με τον πελάτη, η διαχείριση μεγάλου όγκου Εγγράφων, η διασύνδεση με τα εκάστοτε ψηφιακά κανάλια και εφαρμογές των Οργανισμών, η εφαρμογή όλων των λύσεων του Οικοσυστήματος i-DOCS σε πολλούς διαφορετικούς Επιχειρησιακούς τομείς και η συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών εξόδων των Οργανισμών. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι μόνο το 2022, περισσότερα από 270 εκατομμύρια pdfs παράχθηκαν μέσα από την πλατφόρμα i-DOCS των πελάτων, συμβάλλοντας έτσι στην αποτροπή της καταστροφής 33 χιλιάδων δέντρων για παραγωγή χαρτιού.

Έχοντας σαν γνώμονα την εμπιστοσύνη και την εξέλιξη των πελατών μας, η ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης της εταιρίας ήδη αναπτύσσει μια νέα εφαρμογή και ένα καινοτόμο mobile app με στόχο την ισχυρότερη δυναμική αλλά και παρουσία της εταιρίας σε ένα διευρυμένο επιχειρηματικό χώρο.

 

«Είναι ιδιαίτερη η χαρά - τη χρονιά που γιορτάζουμε τα 20 χρόνια ιστορίας μας - να διαπιστώνουμε ότι οι ριζικές αλλαγές οι οποίες ενσωματώθηκαν πριν από 2,5 χρόνια σε επίπεδο στρατηγικής έφεραν και συνεχίζουν να φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο ποσοτικής όσο και ποιοτικής ανάπτυξης. Το γεγονός δε, ότι οι λύσεις μας συμβάλλουν σημαντικά στον Ψηφιακό μετασχηματισμό των μεγάλων Οργανισμών οι οποίοι χρησιμοποιούν τις λύσεις μας εδώ και 2 δεκαετίες με ταυτόχρονη πολύτιμη συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος, μας δίνει δύναμη και ιδέες ώστε να συνεχίζουμε να εξελίσσουμε περαιτέρω τις υπάρχουσες λύσεις αλλά και να δημιουργούμε νέες, πάντοτε προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο κ. Κωνσταντίνος Πρετεντέρης, Γενικός Διευθυντής της i-DOCS

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies