ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
04. 09. 2023 | Επενδυτικά Νέα, Νέα

Ανακοίνωση ολοκλήρωσης της εξαγοράς της εταιρείας ΚΤ Golden

Η IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 21.06.2023 ανακοίνωσής της,  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 1η Σεπτεμβρίου 2023, ολοκληρώθηκε η εξαγορά, αντί συνολικού τιμήματος € 100.000.000, του 100% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία KT Golden Retail Venture LTD («ΚΤ»), η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΑΤΤΙΚΑ»).

Η Εταιρεία πλέον, καθίσταται εμμέσως η μοναδική μέτοχος της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ. Τα αποτελέσματα της ΑΤΤΙΚΑ θα ενοποιούνται στα αποτελέσματα της Εταιρείας με αρχή το 3ο τρίμηνο του 2023, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και μετά.

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies