ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
01. 03. 2023 | Επενδυτικά Νέα, Νέα

Ανακοίνωση σχετικά με την ενημέρωση των Οικονομικών Αναλυτών

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E, σύμφωνα με το 4.1.3.11 άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της από 23.02.2023 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι η παρουσίαση στους Οικονομικούς Αναλυτές των Proforma Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2022 της Εταιρείας ολοκληρώθηκε και η σχετική παρουσίαση είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρείας. 

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies