ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
10. 08. 2023 | Επενδυτικά Νέα, Νέα

Proforma Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2023

Η IDEAL Holdings  ανακοινώνει τα proforma αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου

με αύξηση εσόδων +38% και EBITDA +43%

  • Αύξηση των Εσόδων κατά +38% στα € 86,8 εκατ. 
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά +43%  στα € 15,6  εκατ. 
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά +30% στα € 11,8 εκατ. 
  • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά +37% στα € 9,0  εκατ.
  • Η συναλλαγή της εξαγοράς της KT Golden Retail Ventures (Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε.) ολοκληρώνεται εντός του 3ου τριμήνου 2023 και δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2023.

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies