ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
21. 06. 2023 | Επενδυτικά Νέα, Νέα

Ανακοίνωση παρουσίασης στους οικονομικούς αναλυτές

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E, σύμφωνα με το 4.1.3.11 άρθρο του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και σε συνέχεια της από 21.06.2023 ανακοίνωσής της, ενημερώνει ότι η παρουσίαση στους Οικονομικούς Αναλυτές σχετικά με την υπογραφή της Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement), μέσω της οποίας η IDEAL συμφώνησε να εξαγοράσει, αντί συνολικού τιμήματος € 100.000.000 το 100% των μετοχών της Κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία KT Golden Retail Venture LTD («ΚΤ»), η οποία συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ολοκληρώθηκε και η σχετική παρουσίαση είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του Χ.Α. και της Εταιρείας. 

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies