ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
15. 05. 2023 | Επενδυτικά Νέα, Νέα

Ανακοίνωση Proforma αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2023

Η IDEAL Holdings ανακοινώνει για το Α’ τρίμηνο 2023  

αύξηση EBITDA +10% και εσόδων +2%  

προτείνοντας επιστροφή κεφαλαίου € 0,19 ανά μετοχή 

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies