ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
04. 12. 2023 | Επενδυτικά Νέα, Νέα, Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση Αξιολόγησης Πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Rating) από την εταιρεία ICAP CRIF A.E.

Η IDEAL HOLDINGS A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Credit Rating Agency της ICAP CRIF A.E. πραγματοποίησε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας και προχώρησε στην απόδοση πιστοληπτικής διαβάθμισης ΑΑ, κατατάσσοντάς την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου.

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies