ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
28. 02. 2024 | Επενδυτικά Νέα, Νέα

Proforma Αποτελέσματα Έτους 2023

Η IDEAL Holdings ανακοινώνει τα proforma αποτελέσματα για τη χρήση του 2023 με αύξηση εσόδων +120% και EBITDA +101%

 

  • Αύξηση των Εσόδων κατά +120% στα € 384,3 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά +101% στα € 53,9 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά +76% στα € 38 εκατ.
  • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά +73% στα € 26,7  εκατ.
  • Αύξηση της Κερδοφορίας για όλες τις εταιρίες

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies