ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ
09. 11. 2023 | Επενδυτικά Νέα, Νέα

Proforma Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2023

Η IDEAL Holdings ανακοινώνει τα proforma αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2023

με αύξηση εσόδων +111% και EBITDA +106%

  • Αύξηση των Εσόδων κατά +111% στα € 273,9 εκατ. 
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά +106% στα € 40,2  εκατ. 
  • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων κατά +84% στα € 29,4 εκατ. 
  • Αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους κατά +83% στα € 22,0  εκατ.

Δείτε περισσότερα

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies