ΕΤΑΙΡΙΚH ΔΟΜH

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
IDEAL HOLDINGS Α.Ε. ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ΑΜΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%
ADACOM ΑΕ ΑΜΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 99,76%
S.I.C.C. HOLDING LTD ΑΜΕΣΗ ΚΥΠΡΟΣ 100,00%
IDEAL GRAFICO LTD ΑΜΕΣΗ ΚΥΠΡΟΣ 25,00%
ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LTD ΕΜΜΕΣΗ ΚΥΠΡΟΣ 100,00%
THREE CENTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΕΜΜΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%
ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΜΜΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 100,00%
NETBULL LTD ΕΜΜΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 99,76%
ADACOM CYBER SECURITY CY Ltd ΕΜΜΕΣΗ ΚΥΠΡΟΣ 99,76%
ADACOM LIMITED ΕΜΜΕΣΗ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100,00%
I-DOCS ENTERPRISE SOFTWARE ΕΜΜΕΣΗ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100,00%
THREE CENTS LTD ΕΜΜΕΣΗ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 100,00%
IDEAL ELECTRONICS BG LTD ΕΜΜΕΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00%