Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης & Κυβερνοασφάλειας

Η ADACOM δραστηριοποιείται ως Εγκεκριμένος Πάροχος Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (QSTP), ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας με παρουσία σε  Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Η ADACOM διαθέτει μια μεγάλη ομάδα από εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει πολύπλοκα και μεγάλα έργα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης και Κυβερνοασφάλειας σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, φορείς τηλεπικοινωνιών, κυβερνητικούς και μεγάλους οργανισμούς συμβάλοντας  στον ασφαλή ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Περισσότεροι από 200 οργανισμοί σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, εμπιστεύονται την ADACOM για να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τα δεδομένα τους, διατηρώντας την επιχείρησή τους ασφαλή.

Για πάνω από 20 χρόνια, εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των οργανισμών τους, βοηθώντας τους να ψηφιοποιήσουν με ασφάλεια τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες. Αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία που διαθέτουμε, σε συνδυασμό με την πολυετή μας εμπειρία, διασφαλίζουμε την αποτελεσματική διαχείριση των  εσωτερικών ή εξωτερικών κυβερνο-απειλών, και των σημαντικών προκλήσεων που αφορούν στην ασφάλεια των πληροφοριών ενός Οργανισμού..

Η ADACOM παρέχει επίσης υπηρεσίες Managed Security Services μέσω του κέντρου Επιχειρήσεων Ασφάλειας 24/7 (Security Operation Center) της, με τη διεπιστημονική ομάδα υποστήριξής της, που αποτελείται από εξειδικευμένους αναλυτές και συμβούλους ασφαλείας, με ευρεία ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

Η ADACOM είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2008, ISO 27001: 2013, ISO 22301:2019, eIDAS, EU & NATO Secret για την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και λύσεων, ενώ λειτουργεί και δύο Κέντρα Πιστοποίησης PKI.

Με κορυφαία τεχνολογία,υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και με ισχυρή τεχνογνωσία λύσεων, το όραμα της ADACOM είναι να μεγιστοποιήσει τον βαθμό ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και να προστατεύσει τους πελάτες και τους συνεργάτες της από προηγμένες απειλές ασφάλειας πληροφοριών.

Διευρυμένες Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Ασφάλειας Πληροφοριών

Η NETBULL από την ίδρυση της δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών, προϊόντων και λύσεων γύρω από την ασφάλεια πληροφοριών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η εταιρεία, προβλέποντας έγκαιρα τις εξελίξεις στον τομέα της προστασίας και διατήρησης της αυθεντικότητας των εταιρικών δεδομένων, αλλά και διατηρώντας ένα υπεύθυνο και σεβαστό εταιρικό προφίλ, έχει αναπτύξει μια αρχιτεκτονική ασφαλείας που ονομάζεται netbull 3D Security Architecture (nSA), η οποία ανταποκρίνεται ολιστικά στις απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριών ενός οργανισμού.

Διαθέτει ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο διαχειριζόμενων υπηρεσιών, κορυφαία λογισμικά και τεχνολογίες ασφάλειας, καθώς και πιστοποιημένους εμπειρογνώμονες ασφαλείας για την προστασία των επιχειρήσεων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν 24×7 παρακολούθηση, διαχείριση περιστατικών ασφαλείας και απόκριση σε προηγμένες απειλές και κινδύνους, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα απαιτήσεις συμμόρφωσης. Οι υπηρεσίες παρέχονται ακόμη και για περιβάλλοντα υβριδικά πολλαπλών νεφών και βοηθούν τους οργανισμούς στη διαχείριση της συμμόρφωση τους με πολύπλοκες κανονιστικές απαιτήσεις.

Όλες οι Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Ασφάλειας παρέχονται από την ομάδα του Netbull SOC (nSOC), ενός ιδιόκτητου Επιχειρησιακού Κέντρου Ασφάλειας, στην καρδία του οποίου βρίσκεται η πλατφόρμα διαχείρισης απειλών, που καλείται Netbull eASIS, μια βραβευμένη πλατφόρμα που βασίζεται σε λύση Διαχείρισης Πληροφοριών και Συμβάντων Ασφαλείας (SIEM). Η πλατφόρμα περιλαμβάνει προηγμένα στοιχεία όπως αναλυτικά στοιχεία συμπεριφοράς χρηστών (UBA), πληροφορίες ροής δικτύου και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τον γρηγορότερο εντοπισμό και την απόκριση σε περιστατικά ασφαλείας.

Η NETBULL έχει:

  • Ολιστική προσέγγιση και κάλυψη των τομέων ασφάλειας για πρόβλεψη, πρόληψη, ανίχνευση και σε περιστατικά ασφαλείας ενός οργανισμού
  • Συνεργασίες και συνέργειες με κορυφαίους προμηθευτές τεχνολογίας
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων καθώς και προηγμένων υπηρεσιών ασφαλείας
  • Προτάσεις και ολοκληρώσεις ανεξαρτήτως κατασκευαστών, με χρήση των καλυτέρων τεχνολογιών

www.adacom.com

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

eshop.adacom.com

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

www.netbull.gr

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ