Γενικές Συνελεύσεις

14/11/2022

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

25/07/2022

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη και ψηφοφορία κατά την ΕΓΣ docx. pdf.

23/06/2022

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies