Γενικές Συνελεύσεις

06/06/2024

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

20/07/2023

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

30/05/2023

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies