Ανθρώπινο δυναμικό

Στην IDEAL Holdings, πρωταρχικό και καθοριστικό στοιχείο της πορείας του, αποτελούν οι άνθρωποί του. Σε ένα ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η IDEAL Holdings με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους του. Βασική επιδίωξη της IDEAL Holdings είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας τα εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη, συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη. Στόχος μας είναι οι άνθρωποί μας να αισθάνονται ασφάλεια, εκτίμηση, σεβασμό και ευελιξία να προσαρμόσουν την πορεία της καριέρας τους, ώστε να παραμένουμε πάντα η πρώτη τους επιλογή.

Ομαδικότητα & Συνεργασία

Συνεχής Εκπαίδευση

Κίνητρα & Επιβράβευση

Οι άνθρωποί μας συμπληρώνουν τις αξίες μας

Αναπτύσσοντας τους ανθρώπους μας και τα ταλέντα τους, αναπτύσσουμε και ολόκληρη την IDEAL Holdings

  • Επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση & κατάρτιση.
  • Προσφέρουμε εργαλεία βελτιστοποίησης εργασίας.
  • Εξελίσσουμε τα συστήματα αξιολόγησης & επιβράβευσης.
  • Βελτιώνουμε τα συστήματα παροχών & κινήτρων.
  • Προωθούμε την ομαδικότητα & συνεργασία.
  • Ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την διαφορετικότητα & την πρωτοβουλία.