ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

Η…

Περισσότερα

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών 28.09.2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Επανέναρξης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2022

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Proforma Εξαμήνου…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου

Aνακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και…

Περισσότερα

Ανακοίνωση εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από Α.Μ.Κ. με εισφορά σε είδος

Ανακοίνωση της Εταιρείας IDEAL HOLDINGS AE σχετικά με την εισαγωγή και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων…

Περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης

Ανακοίνωση της Εταιρείας IDEAL HOLDINGS AE σχετικά με τα αποτελέσματα της Προαιρετικής Δημόσιας…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

Η εταιρεία με την επωνυμία IDEAL HOLDINGS AE (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Προνομιακής Πληροφορίας σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 17…

Περισσότερα

Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ. της ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE σχετικά με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση της IDEAL HOLDINGS A.E.

Παρακαλούμε βρείτε ακολούθως :

Αιτιολογημένη Γνώμη του Δ.Σ. της ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE σχετικά με την…

Περισσότερα

Ανακοίνωση υπογραφής δεσμευτικής συμφωνίας για τη πώληση της ESM

Η εταιρεία IDEAL Holdings Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου…

Περισσότερα

Ανακοίνωση διάθεσης Εγγράφου Εξαίρεσης

Ανακοίνωση διάθεσης Εγγράφου Εξαίρεσης

ΕΓΓΡΑΦΟ…

Περισσότερα

Ανακοίνωση σύναψης Ομολογιακού Δανείου

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2004 …

Περισσότερα

Ανακοίνωση έγκρισης και διάθεσης Πληροφοριακού Δελτίου

Ανακοίνωση έγκρισης και διάθεσης Πληροφοριακού…

Περισσότερα

Απάντηση σε Επιστολή/Ερώτημα της Ε.Κ.

Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με δημοσίευμα του Τύπου, με τίτλο «Φήμες για…

Περισσότερα

Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 25.07.2022

Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και αποτελέσμάτων…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή στους μετόχους

Ανακοίνωση για ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού και επιστροφή στους…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για ολοκλήρωση εξαγοράς της Coleus Packaging Limited

H IDEAL Holdings ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της από 31.03.2022 ανακοίνωσης σχετικά με την εξαγορά του 74,99% της…

Περισσότερα

Ανακοίνωση υποβολής Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (ορθή επανάληψη)

Ανακοίνωση υποβολής Προαιρετικής Δημόσιας…

Περισσότερα

Ανακοίνωση υποβολής Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης

Ανακοίνωση υποβολής Προαιρετικής Δημόσιας…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.06.2022

Ανακοίνωση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 21-06-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 21-06-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 20-06-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 17-06-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 16-06-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 14-06 & 15-06-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 10-06-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 09-06-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 08-06-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 06-06-2022 & 07-06-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Τακτική Γενική Συνέλευση 23-06-2022

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Αποτελέσματα Ψηφοφορίας

Πρόσκληση

Αριθμός μετοχών…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για πώληση ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας ενημερώνει το…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 02-06-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Τακτική Γενική Συνέλευση 23-06-2022

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.06.2022

Πρόσκληση

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου εξ αποστάσεως …

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 30-05-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 27-05-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 26-05-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 25-05-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 24-05-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 23-05-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 19-05-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 18-05-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 17-05-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 16-05-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Επανέναρξη Προγράμματος Αγοράς Ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2022

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2022

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας Netbull από την Adacom A.E.

Η εταιρεία «IDEAL Holdings Α.Ε.» σε συνέχεια της από 19.04.2022 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Σύναψης Ομολογιακού Δανείου

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2004 …

Περισσότερα

Αναστολή Προγράμματος Αγοράς Ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 29-04-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 28-04-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 27-04-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την εξαγορά της Netbull ΕΠΕ από την Adacom Α.Ε.

Ανακοίνωση για την εξαγορά της Netbull ΕΠΕ από την Adacom…

Περισσότερα

Ετήσια Proforma Οικονομικά Αποτελέσματα 2021

Ετήσια Proforma Οικονομικά Αποτελέσματα…

Περισσότερα

Συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με την απόκτηση συμμετοχής στην Coleus Packaging Proprietary Limited

Συμπληρωματική Ανακοίνωση σχετικά με την απόκτηση συμμετοχής στην Coleus Packaging Proprietary…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Proforma Eνοποιημένων Αποτελεσμάτων 2021

Ανακοίνωση Proforma Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου 2022

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για απόκτηση συμμετοχής στην Coleus Packaging Proprietary Limited

Ανακοίνωση απόκτησης συμμετοχής στην Coleus Packaging Proprietary…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2022

Οικονομικό Ημερολόγιο…

Περισσότερα

Αναστολή Προγράμματος Αγοράς Ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 22-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 18-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 17-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 16-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 15-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 14-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 11-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 10-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 09-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 08-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 07-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 04-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 03-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 01-02-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας 31-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι ο κος Λάμπρος Παπακωνσταντίνου,…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 31-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 28-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 27-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 26-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 25-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 24-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 21-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 20-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 19-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 18-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 17-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 14-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 13-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 12-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 11-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 10-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 07-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 05-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 04-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 03-01-2022

Η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή απόφασης της Έκτακτης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 31-12-2021

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 30-12-2021

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 29-12-2021

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 28-12-2021

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για αγορά ιδίων μετοχών 27-12-2021

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ…

Περισσότερα

Ανακοίνωση αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &…

Περισσότερα

Ανακοίνωση απόφασης για την αγορά ιδίων μετοχών

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ…

Περισσότερα

Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Δ.Σ – Επιτροπής Ελέγχου-Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ανακοίνωση συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου και…

Περισσότερα

Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (02.12.2021)

Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικών μεγεθών εννιαμήνου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ…

Περισσότερα

Ανακοίνωση μεταβολής μετοχικής σύνθεσης

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (εφεξής: η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 10.11.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ….

Περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 02-12-2021

Πρόσκληση ΕΓΣ των Μετόχων 02-12-2021 (Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη)

Σχέδιο Αποφάσεων ΕΓΣ

Σχέδιο…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2021

Όμιλος IDEAL:  Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2021 
  
Αύξηση των Pro forma Εσόδων κατά  40%  
στα € 51,9…

Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ TERNIALE LIMITED

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ TERNIALE LIMITED ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ…

Περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.15 ΤΟΥ Ν.3461/2006

Αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας “ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ…

Περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ.15, Ν.3461/2006

H εταιρεία “ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ” (εφεξής η “Εταιρεία”) δημοσιοποιεί την Έκθεση του…

Περισσότερα

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου και συναλλαγών διευθυντικών στελεχών

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με…

Περισσότερα

Γνωστοποίηση συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2(β) του Ν.3461/2006

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις …

Περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Πρότασης της εταιρείας “Terniale Limited” προς τους Μετόχους της…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Όμιλος Ιντεάλ ΑΕ ανακοινώνει ότι δεν…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Παρακαλώ πολύ βρείτε συνημμένο το Δελτίο Τύπου του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ για τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΤΗΣ TERNIALE LIMITED
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
«ΟΜΙΛΟΣ…

Περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ…

Περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 22.07.2021

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. 
Με την παρούσα…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας αναφορικά με το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η εταιρεία «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυμος Βιομηχανική Εμπορική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Με την παρούσα ανακοίνωση, η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 133 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Ανακοίνωση του άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018
Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΔΣ

Ο «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 133 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Ανακοίνωση του άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018
Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αρ.123 παρ.3 Ν.4548/2018

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 123  παρ.3 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την Έκτακτη Γενική…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/06/2021

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 133 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Ανακοίνωση του άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018
Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 123  παρ.3 του Ν. 4548/2018 σχετικά με την Τακτική Γενική…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1.του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 04/06/2021

 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1870/06/Β/86/20
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Διάθεσης Πληροφοριακού Σημείωματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.7.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.1.7.1. του Κανονισμού…

Περισσότερα

Ανακοίνωση για την Έμμεση Εισαγωγή στο Χ.Α. των εταιρειών «S.I.C.C. Holding Limited» και «ESM Effervescent Sodas Management Limited», μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ» με εισφορά σε είδος των μετοχών των εταιρειών αυτών.

Δείτε το κείμενο της ανακοίνωσης εδώ

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Όμιλος ΙΝΤΕΑΛ…

Περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικού Ημερολογίου 2021

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του…

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 133 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.4548/2018

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &…

Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 5/9/2019

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &…

Περισσότερα
LOAD MORE
Go to Top